Artikelen - renew-you.nl
414
page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-414,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive


MANAGING MILLENNIALS

Ik heb onlangs een artikel geschreven over het managen van de nieuwe generatie (millennials) die een grote stempel op de huidige arbeidsmarkt drukken maar waar veel bedrijfssystemen en personeelsbeleid nog niet op zijn afgestemd. Het doel van dit artikel is om meer begrip voor millennials te creëren bij leidinggevenden en hen tips aan te reiken zodat ze hen op een adequate manier kunnen begeleiden en aansturen: https://www.linkedin.com/pulse/managing-millennials-peggy-loogman


Wetenschappelijk onderzoek: “BETEKENIS VAN PAARDEN IN DE ZORG- EN HULPVERLENING”

De belangstelling voor de rol die dieren kunnen spelen in zorg- en hulpverlening is de laatste decennia sterk toegenomen.
Mensen worden door dieren gestimuleerd in het dragen van verantwoordelijkheid en het op een fysieke manier uiten van affecties door strelen, aaien en borstelen. Bovendien bieden dieren de mogelijkheid om op een veilige manier een hechting aan te gaan, vanwege de onvoorwaardelijke acceptatie die van sommige dieren uitgaat. Het
gedrag van de verschillende dieren werkt als een metafoor voor sociale interacties (Kovács en Umbgrove, 2005).
In Nederland is therapie met behulp van dieren tamelijk nieuw binnen de hulpverlening.

Het paard is door alle eeuwen heen het huisdier met de nauwste, creatieve band met de mens geweest. In de Engelstalige landen wordt therapie met behulp van paarden vaak equitherapie genoemd. Equitherapie betekent
eenvoudig: therapie voor mensen, met hulp van het paard. Een andere term die veel gehanteerd wordt, is Equine Assisted Therapy (EAT). EAT gebruikt het paard als middel en als partner in het therapeutische en pedagogische
werkveld.

Het oogmerk is om de kwaliteit van leven te verhogen voor kinderen en volwassenen met specifieke hulpvragen. De therapie biedt een breed scala aan mogelijkheden om in de driehoek cliënt – therapeut
– paard, problemen te overwinnen. Die problemen kunnen van fysieke, psychologische, opvoedkundige en sociale aard zijn.
De positieve effecten van EAT kunnen liggen op motorisch, neurologisch, psychomotorisch, educatief, cognitief, psychologisch en relationeel vlak.

Onderstaand wordt aangegeven waarom juist paarden een therapeutische werking hebben op mensen (Kovács en Umbgrove, 2005):
• Hun grootte en kracht boezemen op een natuurlijke manier ontzag in en maken het mogelijk dat zij mensen kunnen dragen. Daarmee vertonen zij, als geen ander dier, een overeenkomst met de moeder
(of verzorger) die, als het goed is, het kind als eerste gedragen en beschermd heeft;
• De warmte en de zachtheid van de huid, alsmede de bewegingen van het paard, maken het dier tot een krachtig overdrachtsfenomeen;
• Paarden hebben de eigenschap exact te spiegelen wat menselijke lichaamstaal toont. Dit vermogen maakt paarden tot een waardevol instrument voor de reguliere (kortdurende) psychodynamische
behandeling;
• Paarden zijn eerder geneigd een relatie aan te gaan met mensen wanneer deze authentiek zijn in hun gedrag, dan wanneer er een discrepantie bestaat tussen voelen en denken enerzijds en het handelen
anderzijds;
• Het sociale gedrag van paarden toont veel overeenkomsten met het sociale gedrag van de mens.

Paarden communiceren heel puur. Zij worden in hun communicatie niet gehinderd door menselijke emoties of angsten. Hierdoor krijgen cliënten een heel eerlijke en open reactie op hun gedrag. Paarden communiceren non-verbaal.
Juist cliënten met angsten binnen de communicatie kunnen onbewust veel non-verbale signalen afgeven. In het werk met de paarden kunnen cliënten zich hier bewust van worden. Deze bewustwording is een krachtige motivator om te werken aan het overwinnen van de angst (Bruijn en Meijs, 2009).

No posts were found.